Hộp số côn CPSK Wittenstein

1. Một số thông tin về Hộp số côn CPSK​ Wittenstein

Hộp số hành tinh CPSK Wittenstein có trục đầu ra có cả loại định tâm dài và mặt bích đầu ra B5 có thể thay thế. Hai tùy chọn đầu ra này mở ra những cơ hội mới cho thiết kế máy trong các ứng dụng có yêu cầu trung bình về độ chính xác định vị.

2. Thông số kỹ thuật Hộp số côn CPSK​ Wittenstein

Product type   CPSK
Version   MF
Ratio   3 - 100
Number of sizes   3

Max. backlash c)

jt [arcmin] Standard

≤ 15

Max. torque T2a [Nm] 33 - 272
Max. input speed n1Max [rpm] 5000

Các thông tin liên quan Hộp số côn CPSK​​ Wittenstein 

-> Xem thêm các sản phẩm củWittenstein Tại đây

-> Xem thêm các sản phẩm khác Tại đây