Dilock PIETRO FIORENTINI Việt Nam

Giới thiệu Dilock PIETRO FIORENTINI Việt Nam

Van đóng nhanh Dilock của Pietro Fiorentini là một thiết bị an toàn giúp nhanh chóng chặn dòng khí khi áp suất được kiểm soát đạt đến giới hạn đặt trước do bất kỳ sự bất thường nào trong hệ thống hoặc khi người vận hành yêu cầu tại điểm lắp đặt hoặc từ một điểm từ xa .

Được khuyến nghị đặc biệt cho các mạng phân phối khí áp suất trung bình và thấp, thiết bị này có thể được sử dụng với khí tự nhiên và các loại khí không ăn mòn đã được lọc trước đó.

Đặc trưng

  • Áp suất thiết kế: lên tới 20 bar
  • Nhiệt độ thiết kế: từ -20 °C đến +60 °C
  • Kích thước DN: lên tới 2"
  • Mặt bích: ANSI 150 theo ASME B16.5 và PN 16 theo EN 1092
  • Kích thước từ đầu đến cuối: theo EN 334, EN 14382

Thông số kỹ thuật Dilock PIETRO FIORENTINI Việt Nam

Design pressure* (PS1
) up to 2.0 MPa
up to 20 barg
Ambient temperature* (TS¹) from -20 °C to +60 °C
from -4 °F to +140 °F
Inlet gas temperature* from -20 °C to +60 °C
from -4 °F to +140 °F
Available Accessories Limit switch, remote tripping
Accuracy class (AG¹) up to 5 for OPSO (depending on working conditions)
up to 10 for UPSO (depending on working conditions)
Over pressure setting range
(OPSO)
from 3 kPa to 0.55 MPa
from 30 mbarg to 5.5 barg
Under pressure setting range
(UPSO)
from 0.6 kPa to 0.35 MPa
from 6 mbarg to 3.5 barg
Nominal size (DN1)

• Dilock 108: DN 25 | 1”; DN 40 | 1”1/2; DN 50 | 2”
• Dilock 507-512: DN 25x40 | 1”x1”1/2; DN 25x25 | 1”x1”
Connections
• Dilock 108: Class 150 RF according to ASME B16.5; PN16 according to ISO
7005; Threated Rp according to EN10226 or NPT according to ASME B1.20.1
(only for DN 50 | 2”)
• Dilock 507-512: Threated Rp according to EN10226 or NPT according to
ASME B1.20.1
End to end dimensions EN 14382

Xem thêm tài liệu kỹ thuật tại đây

Xem thêm các sản phẩm kỹ thuật khác tại đây