Van một chiều REFLUX 919 PIETRO FIORENTINI Việt Nam

Giới thiệu Van một chiều REFLUX 919 PIETRO FIORENTINI Việt Nam

Van một chiều REFLUX 919 PIETRO FIORENTINI là van màng điều khiển được thiết kế đặc biệt cho khí tự nhiên hoặc các loại khí không ăn mòn được lọc sơ bộ khác. Nó có thể được cung cấp ở dạng tác động trực tiếp (không khí để đóng) hoặc ở dạng tác động ngược (không khí để mở).

Thiết bị này chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống truyền tải áp suất cao và mạng lưới phân phối khí áp suất trung bình.

Đặc trưng

  • Áp suất thiết kế: lên tới 102 bar
  • Nhiệt độ thiết kế: từ -20 °C đến +60 °C
  • Khả năng phạm vi: lên tới 1: 1000
  • Kích thước danh nghĩa DN: lên tới 10"
  • Kết nối: Lớp 150, 300, 600 RF hoặc RTJ theo ASME B16.5 và PN16 theo ISO 7005
  • Kích thước từ đầu đến cuối: theo EN 334

Thông số kỹ thuật Van một chiều REFLUX 919 PIETRO FIORENTINI Việt Nam

Design pressure* up to 10.2 MPa
up to 102 barg
Ambient temperature* from -20 °C to +60 °C
from -4 °F to +140 °F
Inlet gas temperature range* from -20 °C to +60 °C
from -4 °F to +140 °F
Inlet pressure range bpu (MAOP) from 0.1 to 10.0 MPa
from 1 to 100 barg
Range of downstream pressure
when in pressure control mode
from 0.05 to 9.5 MPa
from 0.5 to 95 barg
Pneumatic control loop input
(applicable to pneumatic positioner option)
from 21 to 103 kPa or from 42 to 206 kPa
from 0.21 to 1.03 bar or from 0.42 to 2.06 bar
Electric control loop
(applicable for electro-pneumatic positioner option) 4 ÷ 20 mA
Available Accessories DB/819 Silencer, PM/819 Monitor, SB/82 Slam shut,
HB/97 Slam shut
Nominal dimensions DN DN 25 | 1”; DN 50 | 2”; DN 80 | 3”; DN 100 | 4”;
DN 150 | 6”; DN 200 | 8”; DN 250 | 10”;
Connections* Class 150, 300, 600 RF or RTJ according to ASME B16.5 and
PN16 according to ISO 7005

Vật liệu

Body ASTM A 352 LCC cast steel for classes ANSI 600 and 300;
ASTM A 216 WCB cast steel for classes ANSI 150 and PN 16/40
Heads Stamped carbon steel
Stem AISI 416 stainless steel
Plug ASTM A 350 LF2 nickel-plated steel
Seat Carbon steel + vulcanized rubber
Diaphragm Rubberised Canvas (pre-formed by hot-pressing process)
O-rings Nitrile Rubber
Compression fittings Made of zync-plated steel according to DIN 2353;
on request, stainless steel

 

Xem thêm tài liệu kỹ thuật tại đây

Xem thêm các sản phẩm kỹ thuật khác tại đây